Χωρικές ανισότητες και προτάσεις αντιμετώπισής τους στο Δήμο Πωγωνίου

Χωρικές ανισότητες και προτάσεις αντιμετώπισής τους στο Δήμο Πωγωνίου

Η εργασία διερευνά τα προβλήματα αλλά και, πιθανά, τη νέα δυναμική που δημιουργήθηκε από τη συνένωση δυο κατά βάση ανόμοιων περιοχών, του ορεινού και του πεδινού Πωγωνίου, στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Πωγωνίου. Επιχειρεί, επίσης, τη διατύπωση προτάσεων ικανών να οδηγήσουν σε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική. Η χαρτογράφηση της παραγωγικής διάρθρωσης, των δημογραφικών μεταβλητών και των κοινωνικών υποδομών έγινε ανά Δημοτική Ενότητα, με στόχο να αποτυπωθεί αναλυτικά η φυσιογνωμία και οι ανομοιoγένειες του Δήμου. Όμως, η περιοχή, εκτός από αντιθέσεις χαρακτηρίζεται και από ομοιογενή στοιχεία, όπως μια ισχυρή, κοινή πολιτιστική ταυτότητα. Ως άμεσα μέτρα, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του Δήμου Πωγωνίου και της άρσης των ενδοδημοτικών ανισοτήτων προτείνονται η αξιοποίηση της πλούσιας λαϊκής, μουσικής παράδοσης της περιοχής και η τουριστική προβολή του συνόλου του Δήμου.