All day
 
 
Before 1am
1am
2am
3am
4am
5am
6am
7am
8am
9am
10am
11am
12pm
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
10pm
11pm
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2ης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 06/11/2023

06/11 – 10/11 Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Κωδ. μαθ. 6459)
Καθηγητής Δ. Καλιαμπάκος, ΣΜΜΜ
Αν. Καθηγητής Ν. Κατσουλάκος, AEN
Δρ. Σ. Γιαννακοπούλου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Γ. Παναγιωτόπουλος
Συνεπικουρούντες :
Υπ. Δρ. Α. Μπαλάσκας

13/11 – 16/11 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ορεινό Περιβάλλον (Κωδ. μαθ. 6454)
Καθηγητής Μ. Κάβουρας, ΣΑΤΜ-ΜΓ
Δρ. Μ. Πηγάκη, ΕΔΙΠ ΣΑΤΜ-ΜΓ

Nov 6 2023 - 9:00am to Mar 3 2024 - 8:00pm