Ένα καλό συνέδριο το βράδυ περιλαμβάνει πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα!