Ακούγοντας τον Ναπολέοντα στο ιστορικό του καφενείο, στους Καλαρρύτες.