Για να πάρεις μεταπτυχιακό δεν αρκεί το μάθημα...!