Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Date: 
Thursday, September 22, 2016 - 9:30am to Saturday, September 24, 2016 - 8:30pm
Academic Year: 

Με σκληρή δουλειά και επιμονή απέναντι στις δυσκολίες το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», Β’ κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.  «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, προσέγγισε με συστηματικό τρόπο τα προβλήματα μιας ορεινής περιοχής. «Υιοθετήσαμε» για έβδομη συνεχή χρονιά έναν ορεινό Δήμο της Ηπείρου, το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, με στόχο να ενισχύσουμε τις αναπτυξιακές του προοπτικές, αρχικά κατανοώντας σε βάθος τη φυσιογνωμία του και, στη συνέχεια, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις. Στη σημερινή εκδήλωση, σκιαγραφούνται ρεαλιστικοί αναπτυξιακοί δρόμοι για έναν απομονωμένο Δήμο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους φτωχότερους της Ευρώπης.

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι μια γεωγραφική ενότητα της Ηπείρου όχι ιδιαίτερα γνωστή. Οι γειτονικές ορεινές περιοχές, τα Τζουμέρκα, τα Άγραφα, είναι, ίσως, περισσότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Όμως, η περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι μια περιοχή με τη δική της ιδιαίτερη φυσιογνωμία, σε ένα από τα πιο σημαντικά «σταυροδρόμια» της ορεινής Ελλάδας. Ταυτόχρονα, είναι ο Δήμος των μεγάλων αντιθέσεων. Ο Δήμος ξεκινάει ουσιαστικά από τον κάμπο της Άρτας και οι πιο πολλοί οικισμοί στη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, «προάστια» της πόλης της Άρτας, έχοντας ως σημαντικό πλεονέκτημα την ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων με ελαιοκαλλιέργειες. Η Δ.Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη καταλήγει στην ορεινή Σκουληκαριά, ιστορική έδρα του Δήμου και γενέτειρα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η Σκουληκαριά, αν και βρίσκεται μέσα σε ένα ελατόδασος, έχει θέα προς τη θάλασσα και, ταυτόχρονα, αποτελεί την αφετηρία της ανάβασης στο μοναδικής ομορφιάς οροπέδιο του Γαβρόγου. Στη Δ.Ε. Ηρακλειάς, όπου βρίσκεται και η έδρα του Δήμου, απλώνεται μια περιοχή με πολλά νερά, πέτρινα γεφύρια και σημαντική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα. Η Δ.Ε. Τετραφυλλίας είναι το «άγριο» κομμάτι του Δήμου. Οικισμοί «αετοφωλιές» στα βουνά, πλούσια δάση και η μοναδικής ομορφιάς κοιλάδα του Αχελώου συνθέτουν το τοπίο. Αυτή η περιοχή του Δήμου είναι και το πέρασμα προς τα Άγραφα (Καρδίτσας και Ευρυτανίας), προς τα όρη Βάλτου της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και προς τα ορεινά Τρίκαλα. Με άλλα λόγια, η Δ.Ε. Τετραφυλλίας είναι στο κέντρο μιας από τις πλέον ανεξερεύνητες και παρθένες περιοχές της ορεινής Ελλάδας.

Τα παραπάνω συνιστούν ένα δυσεπίλυτο αναπτυξιακό «παζλ» προβλημάτων και δυνατοτήτων, θέτουν το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί: ένας Δήμος φτωχός αλλά με πλούσια φυσικά διαθέσιμα, να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά του, για να κρατήσει τον πληθυσμό του, να κρατήσει τη νέα γενιά και να αντιμετωπίσει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» έρχονται να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή με τις εργασίες που θα παρουσιαστούν στη σημερινή εκδήλωση.

Ας ξεκινήσουμε με κάτι που μοιάζει «σαν σκηνές από ταινία προσεχώς», μια μικρή πρόγευση από τις εργασίες που πρόκειται να ακολουθήσουν:

Η εκδήλωσή μας  ξεκινά με τη διερεύνηση των προσδοκιών της νέας γενιάς, της βασικής μαγιάς για τη μελλοντική πορεία της περιοχής. Εδώ κρύβεται ένα αισιόδοξο εύρημα. Τα παιδιά του Δήμου θέλουν να μείνουν στον τόπο τους, σε ποσοστά υψηλότερα από όλους τους άλλους ορεινούς Δήμους της Ηπείρου που έχουμε μελετήσει ως σήμερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια εφαρμογή που θα ζήλευαν πολλοί κάτοικοι των αστικών κέντρων: μια εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα (smartphones) και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την άμεση επαφή των κατοίκων με τη δημοτική αρχή. Δύο εργασίες αφιερώνονται στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του νερού. Η πρώτη σχετίζεται με την αντιμετώπιση ποιοτικών προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των κατοίκων. Η δεύτερη έχει να κάνει με την επεξεργασία λυμάτων, με κατάλληλα προσαρμοσμένο στους μικρούς οικισμούς τρόπο, προκειμένου να προστατευθούν τα υδάτινα σώματα της περιοχής από τη ρύπανση. Επειδή είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται πόροι για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών από κάθε δυνατή πηγή, εξετάζονται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, γίνεται μια αναλυτική αποτίμηση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δήμο, ώστε να προσδιοριστούν οι δυνατότητες αξιοποίησής του με σεβασμό στα χαρακτηριστικά της περιοχής και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Πέντε εργασίες εστιάζουν στην ενίσχυση του παραγωγικού τομέα του Δήμου. Αναλυτικότερα, πραγματοποιείται σχεδιασμός και οικονομοτεχνική ανάλυση ενός τυροκομείου, μελετώνται οι δυνατότητες και τα οικονομικά μεγέθη μιας μονάδας παραγωγής πέλλετ, εξετάζεται η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης για τυποποίηση και μεταποίηση κάστανου, γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω αξιοποίησης της ρεικόριζας και προτείνονται τρόποι για ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος με κατάλληλες παρεμβάσεις στην ελαιοκαλλιέργεια. Στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, αφιερώνεται μία εργασία σχετικά με τις δυνατότητες δημιουργίας διαδρομών και αξιοποίησης υποδομών στην ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας του Αχελώου καθώς και μία εργασία για την αξιοποίηση του υδάτινου στοιχείου του Δήμου ως πόλου έλξης επισκεπτών. Όσον αφορά στην πολιτιστική κληρονομία του Δήμου, επιχειρείται η κοστολόγηση των έργων αναστήλωσης του εμβληματικού Γεφυριού του Κόρακα. Επίσης, προτείνονται τρόποι για την αισθητική αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Όλα τα παραπάνω, συνδέονται στο τέλος σε με μια συνεκτική «αφήγηση» για το μέλλον του Δήμου.

Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ σε ένα ερώτημα που τριβελίζει το μυαλό μου από την πρώτη επίσκεψη στο Δήμο. Είναι άραγε τυχαία η συνύπαρξη στον ίδιο χώρο δυο μεγάλων μορφών της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας; Του Γεώργιου Καραϊσκάκη, του στρατηγού της επανάστασης του 1821 και του Άρη Βελουχιώτη, του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ; Οι ορεινές περιοχές ήταν πάντα καταφύγιο των εξεγερμένων. Τους έδιναν την ευκαιρία να αντισταθμίσουν την υπεροχή των αντιπάλων τους με την αστείρευτη πίστη στο δίκιο του αγώνα που έδιναν. Όμως οι απρόσιτες ορεινές περιοχές δυσκολεύουν αφόρητα τη μάχη για την επιβίωση. Γι αυτό συχνά- πυκνά οι εξεγερμένοι κατέβαιναν χαμηλότερα, στις γειτονικές ημιορεινές περιοχές, για να αποκτήσουν τα αναγκαία. Αυτές οι περιοχές αποτελούσαν για τους εξεγερμένους τον ομφάλιο λώρο που τους κρατούσε στη ζωή. Η περιοχή του Δήμου Καραϊσκάκη είχε, μάλιστα, κάποια πρόσθετα στρατηγικά πλεονεκτήματα. Είχε μεν καλλιέργειες και κτηνοτροφία που μπορούσε να θρέψει τους «παράνομους» αλλά ταυτόχρονα έδινε ανεξάντλητες δυνατότητες διαφυγής προς τρεις κατευθύνσεις, τα Τζουμέρκα, τα Άγραφα και τα όρη του Βάλτου, όταν «σκούραιναν τα πράγματα». Η συχνή επαφή των κοινωνιών που έζησαν στην περιοχή με τους «παράνομους» και τους εξεγερμένους της κάθε εποχής διαμόρφωσε με αδιόρατο αλλά συγκεκριμένο τρόπο τα χαρακτηριστικά τους. Υπάρχει μια διαχρονική συμβίωση μαζί τους, που τις κάνει φιλικές προς τον κυνηγημένο. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που εδώ γεννήθηκε «της καλόγριας ο γιός», ο υπέροχος βωμολόχος της ελληνικής επανάστασης, κι εδώ έφτασε ψάχνοντας ύστατο καταφύγιο, κυνηγημένος από εχθρούς και φίλους, ο μεγάλος αντάρτης. Η «γη των παρανόμων», είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας επιθετικός προσδιορισμός για την περιοχή, που γεννήθηκε αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της ιστορίας της. Δηλώνει τον αντισυμβατικό πυρήνα των ανθρώπων της περιοχής, που παραμένει ισχυρός ακόμη και σήμερα, καλά προστατευμένος από συμπεριφορές που μοιάζουν τυπικές. Αρκεί κανείς να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να ακούσει προσεκτικά τι έχουν να πουν.

Στόχος μας είναι η σημερινή εκδήλωση να είναι μια νέα αρχή για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα επαναλάβουμε τον πιο φιλόδοξο στόχο που θέτουμε κάθε χρονιά: θέλουμε η επίσκεψη του ΕΜΠ στην περιοχή «να αλλάξει τη συζήτηση στα καφενεία». Να φρεσκάρει τους στόχους της τοπικής κοινωνίας, να εμπνεύσει αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία βάσιμη,  στηριγμένη στη γνώση. Φιλοδοξούμε η τοπική κοινωνία να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα των ερευνών μας για να προωθήσει νέους  δρόμους ανάπτυξης για την περιοχή, με ιδέες γειωμένες στην πραγματικότητα, αλλά πέραν της «πεπατημένης». Άλλωστε η «πεπατημένη» είναι αυτή που μας οδήγησε μέχρι εδώ.

Cover: 
Courseworks: 

Αισθητικές Παρεμβάσεις στον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη

«Η αισθητική είναι μεταλαμπάδευση αξιών όχι μορφών, οι μορφές πρέπει να ανανεώνονται για να επιζούν οι αξίες». Mέσα από αυτή την γνωστή ρήση του Π. Μιχελή επισημαίνεται η σημασία της μορφής στην διατήρηση των αξιών και της παράδοσης. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην μελέτη της αρχιτεκτονικής μορφής και εξέλιξης στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, εκθέτοντας απόψεις για την αισθητική και γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει. Μετά από τις πρώτες θετικές εντυπώσεις που δημιουργούνται στον επισκέπτη του Δήμου, διαπιστώνεται η ανάγκη βελτίωσης της αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος, κυρίως στις κατοικημένες περιοχές των οικισμών. Παρουσιάζονται τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν, ενώ στην συνέχεια επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αποτελούν αισθητική υποβάθμιση. Γίνεται προσπάθεια κατάθεσης μίας σειράς προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων με στόχο, εκτός από την αδιαμφισβήτητη ανάγκη για ανάπτυξη, την γενικότερη αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, με ταυτόχρονο σεβασμό στην παράδοση και την ιδιαίτερη μορφή της αρχιτεκτονικής του τόπου.

 

Ανακαλύπτοντας την κοιλάδα των παρανόμων

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για ήπιες αναπτυξιακές δράσεις και η διερεύνηση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, στην περιοχή του Γαβρόγου και της Κοιλάδας του Αχελώου. Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εννοιών του φυσιολατρικού και του πεζοπορικού τουρισμού καθώς και του τουρισμού περιπέτειας και γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις αναπτυξιακές δράσεις, των οποίων περιγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των δράσεων αυτών στην ευρύτερη περιοχή. Βασικός άξονας, στον οποίο στηρίχτηκε το σύνολο της εργασίας, αποτελεί η αναγέννηση του ελληνικού ορεινού χώρου, μέσω της διατύπωσης ήπιων αναπτυξιακών δράσεων, έτσι ώστε να ανοίγονται προοπτικές σε ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν διεξόδους επικοινωνίας με το βουνό και τη φύση και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στις ορεινές περιοχές. Προκύπτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, διαθέτοντας κονδύλια περιορισμένου ύψους στον τομέα των εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων και μέσω στοχευμένων στρατηγικών επιλογών, μπορεί να προσελκύσει στην ευρύτερη περιοχή του Γαβρόγου και της Κοιλάδας του Αχελώου αρκετούς επισκέπτες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας του νερού ύδρευσης στo Δήμο Γ. Καραϊσκάκη

Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, ένα φυσικό στοιχείο, ένα μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη του πόρου αυτού, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση ταυτόχρονα ως υποχρέωση και δικαίωμα. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του νερού για τον άνθρωπο. Σε μια περιοχή όπου υπάρχει υπερεπάρκεια σε πηγαία νερά εξαιτίας της υψηλής βροχόπτωσης και των μεγάλων λεκανών απορροής, είναι αδιανόητο το πόσιμο νερό να είναι αμφιβόλου ποιότητας και να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Έτσι, προτείνεται και κοστολογείται ένα σύστημα χλωρίωσης για την περιοχή της κοινότητας Αστροχωρίου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει και ως οδηγός για άλλες ορεινές περιοχές.

Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Μέσω της παρούσας εργασίας γίνεται μια μελέτη δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, χρησιμοποιώντας  ως περίπτωση εφαρμογής δύο δημοτικά κτίρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Αρχικά, υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων για ψύξη και θέρμανση. Διατυπώνονται, στη συνέχεια, διαφορετικά σενάρια επέμβασης στα δομικά και ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία καθενός από τα κτίρια και με βάση τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των σεναρίων αξιολογείται η απόδοσή τους ως προς τον επιθυμητό στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. Τέλος, εξάγονται γενικότερα συμπεράσματα την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων.

Η Κτηνοτροφία στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη: Σχεδιασμός τυροκομείου

Οι εδαφολογικές συνθήκες του Δήμο Γ. Καραϊσκάκη ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και, σήμερα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα της ελληνικής τυροκομίας, στην παρούσα εργασία εξετάζεται από οικονομικής πλευράς η βιωσιμότητα μιας τυροκομικής μονάδας που θα παράγει δύο είδη τυριών, φέτα και γραβιέρα και δύο υποπροϊόντα από τα υπολείμματα της επεξεργασίας, μυζήθρα και βούτυρο. Η επιλογή των συγκεκριμένων τυριών στηρίχτηκε σε ανάλυση SWOT (προϊόντα με ελκυστικές τιμές και μεγάλη ζήτηση) και σε οικονομικές απαιτήσεις (κυρίως μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων σε αποδεκτά επίπεδα). Τα αποτελέσματα της ντετερμινιστικής και πιθανοτικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης δείχνουν ότι η προτεινόμενη επένδυση είναι βιώσιμη. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις οργανωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στη βάση ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιοκάρπου στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η κατάσταση του κλάδου της ελαιοκομίας παγκοσμίως, στην Ελλάδα και στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Παρουσιάζονται κάποια σημαντικά θέματα για τη διαχείριση του καρπού της ελιάς και γίνεται προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιοκάρπου στο δημοτικό διαμέρισμα Ηρακλειάς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, με γνώμονα την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, της απασχόλησης και της συνοχής στον ορεινό και απομονωμένο αυτό Δήμο. Εκμεταλλευόμενοι τα βασικά πλεονεκτήματα, την ιστορία της περιοχής καθώς και τις νέες τάσεις και τεχνολογίες για τη διαχείριση του ελαιοκάρπου εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Καραeσκάκης – Ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Οι επαρχιακές περιοχές, οι οποίες για τον Ελληνικό χώρο είναι κατά πλειοψηφία ορεινές ή/ και απομονωμένες, αξιοποιούν σε μικρό βαθμό τα σύγχρονα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αντίθετα, σε αστικές περιοχές, αν και πρόσφατα εισήχθησαν αντίστοιχα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται και εξελίσσονται ραγδαία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση των φορητών συσκευών οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών για διάφορες χρήσεις. Ταυτόχρονα, μία νέα τάση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν ενεργά σε κάποιες δραστηριότητες μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών, έχει αναπτυχθεί και ονομάζεται “crowdsourcing” (πληθοπορισμός). Στη συγκεκριμένη εργασία συνδυάζονται οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, των φορητών συσκευών και του crowdsourcing για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μία εφαρμογή με την οποία οι κάτοικοι/ επισκέπτες μπορούν να καταγράφουν διάφορα προβλήματα τα οποία εντοπίζουν και θεωρούν ότι χρήζουν επίλυσης, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στη δημοτική αρχή.

Οικονομική αποτίμηση ανακατασκευής της Γέφυρας Κοράκου

Ο Δήμος Γ.Καραισκάκη διαθέτει πλούσιο φυσικό κάλλος και αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά. Η γέφυρα Κοράκου είναι το πιο ιστορικό μνημείο που βρίσκεται στο δήμο. Είναι συνδεδεμένη με το σύνολο της νεοελληνικής ιστορίας, με αποκορύφωμα το γεγονός την ανατίναξή της  το 1949 από άντρες του Δημοκρατικού Στρατού. Έκτοτε, αλλά  ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το αίτημα της ανακατασκευής γίνεται διαρκώς πιο έντονο. Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού οι τοπικοί φορείς κάνουν διαρκώς παρεμβάσεις προβάλλοντας το θέμα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν δε συντάξει μια προμελέτη για την πλήρη  ανακατασκευή της γέφυρας. Στόχος της εργασίας είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας προμελέτης,  μέσω σύνταξης οικοδομικών επιμετρήσεων όλων των εργασιών που ορίζονται από αυτή. Έχοντας υπολογίσει αναλυτικά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ανακατασκευής της γέφυρας, συντάχθηκε  ο προϋπολογισμός του έργου με χρήση του προγράμματος δημοσίων έργων Ergowin. Η ανακατασκευή της γέφυρας Κοράκου, συμβάλλει στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα μπορεί να αναδειχθεί σε μια πολύτιμη εστία οικονομικής ανάπτυξης του δήμου.

Προσδοκίες της νέας γενιάς στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη ζωή των νέων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η νέα γενιά αποτελεί τη σημαντικότερη, ίσως, παράμετρο αναγέννησης και ανάπτυξης του Δήμου. Μέσα από την εργασία αποτυπώνεται η καθημερινότητα των νέων, οι δυσκολίες που συναντούν, οι προβληματισμοί τους καθώς και οι σκέψεις τους και τα όνειρά τους για το μέλλον. Η νεολαία του Δήμου δηλώνει απογοητευμένη από την απουσία κόσμου, κατοίκων και παιδιών, καθώς και από την έλλειψη σε υποδομές υγείας, παιδείας, και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, οι νέοι εκφράζουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στον τόπο τους στο μέλλον δηλώνοντας το ισχυρό δέσιμο που έχουν με αυτόν.

Σενάρια ανάπτυξης για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη (Συλλογική Εργασία)

Η πολυδιάστατη κρίση των τελευταίων ετών κατέστησε επιβεβλημένη την περιγραφή, την τεκμηρίωση και την εφαρμογή αναπτυξιακών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και περιγράφουν το δρόμο προς τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε φορά φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Η ανάγκη για τέτοιου είδους προσεγγίσεις στο σχεδιασμό γίνεται εντονότερη στις ορεινές περιοχές που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό εκτός των αναπτυξιακών στρατηγικών. Βασικά χαρακτηριστικά των νέων αυτών προσεγγίσεων μπορούν να αποτελέσουν η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η διεπιστημονικότητα και η ελεύθερη και ακαθοδήγητη εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο στο μάθημα «Εισαγωγή στις επιστήμες του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης» του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στη β’ κατεύθυνση «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της ολοκληρωμένης ανάπτυξης πραγματοποιούν αναπτυξιακές έρευνες για διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε αναπτυξιακή έρευνα για την περιοχή του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη με στόχο τη διατύπωση και τη διεπιστημονική τεκμηρίωση μίας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά βήματα, που ακολουθήθηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, για τη διατύπωση και την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης και την επιλογή του βέλτιστου για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής.

Το δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπως και οι περισσότερες ορεινές περιοχές, είναι προικισμένος με σημαντικό ανανεώσιμο ενεργειακό δυναμικό. Στην εργασία αυτή, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το δυναμικό αυτό και να διερευνηθούν οι λόγοι και οι δυνατότητες αξιοποίησης του. Η αξιοποίηση του διατιθέμενου δυναμικού, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σαν στοιχείο, στη βάση του οποίου θα ενισχυθεί η ανάπτυξη της περιοχής με πρωτεύον μέλημα την προστασία των φυσικών διαθεσίμων αλλά και σαν ευκαιρία να μετριαστεί ο κίνδυνος της ενεργειακής φτώχειας.

Τυποποίηση και επεξεργασία προϊόντων από κάστανο

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη διαθέτει σημαντικές εκτάσεις καστανιάς, καθώς οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την ανάπτυξή της. Εντούτοις, η παραγόμενη ποσότητα κάστανου είναι χαμηλότερη του δυναμικού της περιοχής και, επιπλέον, δεν υφίσταται κανενός είδους τυποποίηση και μεταποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση του προϊόντος με δυσμενείς όρους (κυρίως σε χονδρικούς πελάτες και σε σχετικά χαμηλές τιμές). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα εργασία εξετάζει, από οικονομικής πλευράς, τη δυνατότητα εγκατάστασης μιας σχετικά μικρής μονάδας τυποποίησης και μεταποίησης για παραγωγή προϊόντων κάστανου (γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα και κατεψυγμένα μαρόνια). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η μονάδα είναι οικονομικά βιώσιμη και μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επιπρόσθετο εισόδημα. Σε αυτή τη βάση, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την τόνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

Φυσιολατρικός τουρισμός στο υδάτινο στοιχείο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Οι ορεινές περιοχές, ως θύλακες ανεκτίμητης φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, εξελίσσονται σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Δεδομένων των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει ο μαζικός τουρισμός στις κοινότητες και τα οικοσυστήματα των ορεινών περιοχών, απαιτείται διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας σε αυτές. Βασικές αρχές της ορεινής τουριστικής ανάπτυξης επιβάλλεται να είναι η βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού υποδοχής, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η προβολή και αναζωογόνηση της τοπικής κουλτούρας. Στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη μελετάται ως εστία ανάπτυξης του φυσιολατρικού – περιηγητικού τουρισμού μέσω πεζοπορικών διαδρομών. Συγκεκριμένα, ως χώρος μελέτης επιλέγεται το υδάτινο στοιχείο του Δήμου και προτείνονται σημειακές παρεμβάσεις, ώστε να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία που φιλοξενεί.