Ο κ. Σαγιάς φροντίζει να τρώνε τα παιδιά το φρούτο τους!