Στάση στα 1900 m. oδεύοντας για την πρώτη μας ημερίδα στο Συρράκο!