Χρονιά 2012-2103, στα Άνω Πεδινά μαζί με τον Πρύτανη του ΕΜΠ.