Courseworks

Abstract

Η χρήση εφαρμογών ως τουριστικών οδηγών έχει προκαλέσει επανάσταση στο χώρο της ξενάγησης. Ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στη χρήση τους, ώστε να εμπλουτίσουν την τουριστική τους εμπειρία. Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας τουριστικής εφαρμογής που θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός οδηγός για την πόλη της Παραμυθιάς, αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά και φυσικά διαθέσιμά της, μέσω μιας εναλλακτικής προσέγγισης. Αρχικά, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στον ηλεκτρονικό τουρισμό και τις διεθνείς εφαρμογές. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η σημαντικότητα της ορθής ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού καθώς και η δομή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για την Πόλη της Παραμυθιάς. Τέλος, αναλύεται μια προτεινόμενη διαδρομή και το περιεχόμενό της, βάσει της εναλλακτικής προσέγγισης που έγινε.

In Workshop:
Abstract

Το παιχνίδι μπαίνει ξανά στη ζωή μας με πολλαπλές προεκτάσεις και πέραν αυτής της διασκέδασης. Έρχεται να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές μεθόδους, να τονώσει τη δημιουργικότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Απευθύνεται σε όλο το εύρος ηλικιών και μπορεί να αποτελέσει σύγχρονη, εναλλακτική αναπτυξιακή δυνατότητα για τον ορεινό χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί, ιδιαίτερα το βιωματικό παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσο και εργαλείο προσέγγισης της φύσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα ομαδικό παιχνίδι στο χωριό του Σουλίου που εξοικειώνει και «δένει» τους συμμετέχοντες με το χώρο και τις ιστορίες του. Εμπνευσμένο από τις ιδιαιτερότητες και τους θρύλους της περιοχής, καλεί τους παίχτες να περιπλανηθούν με τη βοήθεια χαρτών και άλλων εργαλείων στο αινιγματικό αυτό σκηνικό. Ανάμεσα στα πηγάδια και στα πυργόσπιτα των καπεταναίων δημιουργείται μια καινούργια ιστορία, στα ίχνη αυτής που επιβλητικά εξιστορούν τα ερείπια του παρελθόντος. Ο κάθε παίχτης εντάσσεται σε μία φάρα, αποκτά ατομικό ρόλο και χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κομμάτι της ιστορίας και πρωταγωνιστής της εξέλιξης της. Με εργαλεία τη συνεργασία και τη φαντασία αποκτά τη δική του μοναδική εμπειρία στο Σούλι.

In Workshop:
Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωστοποιήσει και να αναδείξει την έννοια της ταυτότητας χώρου - διεθνώς place brand - και τη μεθοδολογία της προβολής, προώθησης και υποστήριξης της ταυτότητας χώρου (place branding). Επίσης να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας ταυτότητας χώρου για κάθε περιοχή στο πλαίσιο της σύγχρονης ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και του glocal, καθώς οι περιοχές (πόλεις, δήμοι, κοινότητες) ανταγωνίζονται τόσο για ανθρώπινους όσο και χρηματικούς πόρους και, ταυτόχρονα, παράγοντας τοπικά προϊόντα μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη, χωρίς σύνορα αγορά. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία μελετά το ισχύον place brand του Δήμου Σουλίου και στοχεύει στο να λειτουργήσει βοηθητικά αναδεικνύοντας και κωδικοποιώντας μεθόδους και λύσεις για ένα ισχυρότερο place brand και ένα πιο αποτελεσματικό place branding/ destination marketing για τον υπό μελέτη χώρο.

In Workshop:
Abstract

Ο θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Η Παραμυθιά αποτελεί τον τόπο, που στην αρχαία μυθολογία ο θάνατος είχε ιδιαίτερη παρουσία. Ο «άλλος κόσμος» τέμνεται με τον υπαρκτό σε ένα σημείο. Την Παραμυθιά. Μια μικρή επαρχιακή πόλη στην Ήπειρο αποτελεί το σημείο αναφοράς του μεταφυσικού ή του μη υπαρκτού κόσμου για την αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία, αλλά και για το σύνολο του Δυτικού πολιτισμού που γεννήθηκε από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό για το σήμερα; Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσέγγισης του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία που επιβιώνει μέχρι σήμερα στη λαϊκή παράδοση, ειδικά της Ηπείρου; Στην εργασία υποστηρίζεται ότι σε αντίθεση με τη σύγχρονη προσέγγιση της απώθησης της πραγματικότητας του θανάτου, η προσέγγιση της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, που φτάνει μέχρι το σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, προτείνει μια θαρραλέα, κατά μέτωπο αντιμετώπιση, που όχι μόνο δεν παραλύει τη ζωή αλλά την τιμά, την φωτίζει και της δίνει πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.

In Workshop:
Abstract

Οι λίμνες αποτέλεσαν από την προϊστορική εποχή, κοιτίδες πολιτισμού και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ευημερούσες πόλεις και παραδοσιακά ψαροχώρια στις όχθες τους, μέχρι σήμερα. Η ορεινή γη είναι ιδιαίτερα ευνοημένη σε λιμναία ύδατα. Η τουριστική αξιοποίηση των λιμνών συμβαίνει ήδη συστηματικά σε πολλές χώρες και περιορισμένα σε μερικές ελληνικές λίμνες. Αν ενσωματωθεί σε μια λογική ήπιας ανάπτυξης, προσαρμοσμένης στο φυσικό περιβάλλον και με κριτήριο το δημόσιο όφελος, η δημιουργία παραλίμνιων υποδομών αναψυχής και τουρισμού μπορεί να γεννήσει μια διαφορετική εστία ανάπτυξης, στα ορεινά. Στην όχθη της λίμνης Ζαραβίνας του Πωγωνίου σχεδιάζονται επεμβάσεις δημιουργίας χώρων υπαίθριων δραστηριοτήτων –περπάτημα, ποδήλατο, παιχνίδι στο νερό και την ξηρά, βαρκάδα, κολύμπι, καταδύσεις, πικ νικ, διάβασμα, ξεκούραση. Ο στόχος είναι διπλός. Οι κάτοικοι να βρουν έναν χώρο αναψυχής κι επαφής με τη φύση. Η λίμνη να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών και αφύπνισης του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Abstract

Η εγκατάλειψη του ορεινού χώρου συνεπάγεται και την εγκατάλειψη όλων όσα διαχρονικά δημιουργήθηκαν, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Οι κοινωνικές συνθήκες που υποχρέωσαν τους ορεσίβιους να «αναζητήσουν την τύχη τους» σε μικρά ή μεγαλύτερα αστικά κέντρα οδήγησαν σε ανεκμετάλλευτα και αφημένα στη φθορά του χρόνου κτίρια ή ακόμη και σε έρημα χωριά. Ο καλλικρατικός Δήμος Πωγωνίου αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων που επηρεάζουν τις ορεινές περιοχές στις μέρες μας. Εξαιτίας της πληθυσμιακής μείωσης αλλά και των πρόσφατων συγχωνεύσεων κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, πολλά από τα κτίρια του Πωγωνίου, μερικά από τα οποία είναι μοναδικής αισθητικής, έχουν αφεθεί ανεκμετάλλευτα, εγκαταλελειμμένα και μερικά από αυτά έχουν ήδη φθαρεί. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, προσδιορίστηκαν οι έννοιες της γης, του ακινήτου και της διαχείρισης αυτού καθώς και της σημασίας προστασίας και αξιοποίησης των δημόσιων κτιρίων. Στη συνέχεια, έγινε προσπάθεια να καταγραφεί το σύνολο του δημοτικού κτιριακού αποθέματος καθώς και των σε αχρησία δημοτικών κτιρίων. Τέλος, διατυπώθηκαν προτάσεις επαναχρησιμοποίησης ορισμένων εγκαταλελειμμένων κτιρίων, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής.

Abstract

Η επιχειρηματικότητα δύναται να αποτελέσει πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης. Παρόλα αυτά η μελέτη για την επιχειρηματικότητα των ορεινών περιοχών βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του ορεινού Δήμου Πωγωνίου. Μέσω συνεντεύξεων εις βάθος, αναδεικνύονται οι επιδράσεις που ασκεί το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών στην επιχειρηματικότητα, τα ιδιαίτερα κίνητρα και επιδιώξεις των επιχειρηματιών, τα προβλήματα και οι ευκαιρίες. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Abstract

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε μια έρευνα που είχε ως στόχο να αποτυπώσει και στην συνέχεια να ερμηνεύσει τις στάσεις, τις αντιλήψεις τα βιώματα αλλά και τις συμπεριφορές των εφήβων που ζούνε στις ορεινές περιοχές και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Πωγωνίου. Οι προοπτικές ύπαρξης, διατήρησης αλλά και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών είναι στενά συνδεδεμένες με την παραμονή των νέων στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό οι έφηβοι αποτελούν αντικείμενο μελέτης καθώς είναι η ηλικιακή ομάδα που αποτελεί τους μελλοντικούς κατοίκους της περιοχής. Η παραγωγή των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίων ενώ η επεξεργασία τους έγινε με την βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας με τα αποτελέσματα ανάλογων προηγούμενων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα Τζουμέρκα, στην Κόνιτσα, στο Μέτσοβο και στο Ζαγόρι, καθώς και με σχετική διεθνή βιβλιογραφία.

Abstract

Μία από τις περιοχές, στις οποίες πρόκειται να γίνουν έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων, είναι ένα μεγάλο τμήμα του χερσαίου τμήματος της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Από τις υφιστάμενες έρευνες υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ενός μικρής κλίμακας κοιτάσματος πετρελαίου και αερίου. Όμως, παρά τη μικρή κλίμακα των κοιτασμάτων, ενδεχόμενη εκμετάλλευσή τους θα σημάνει μείζονες αλλαγές για την οικονομία της Ηπείρου. Παράλληλα, τέτοιου είδους επενδύσεις ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στοιχεία αυτά, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κοινωνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των νοικοκυριών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για την αποτύπωση της στάσης του κοινού απέναντι στο ενδεχόμενο εξόρυξης πετρελαίου. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός πρέπει να μην αγνοεί τις απόψεις της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επενδύσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι πολίτες της περιοχής των Ιωαννίνων είναι θετικοί όσον αφορά στην πραγματοποίηση εξόρυξης πετρελαίου στην περιοχή αλλά, ταυτόχρονα, επιδεικνύουν ανησυχία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας αυτής.

Abstract

Η προστασία της κοίτης των ποταμών από τη διάβρωση είναι η σημαντικότερη και πλέον απαραίτητη επέμβαση σε κάθε υδατόρευμα ώστε να ελέγχεται το κανάλι ροής, προκειμένου να προστατευθούν οι παρόδιες χρήσεις γης. Η διάβρωση οδηγεί στην έκπλυση των εδαφών, την ερηµοποίηση και τη μεταφορά φερτών υλών προς τα κατάντη µε συνέπεια τη μείωση της διοχετευτικής ικανότητας του ποταµού. Στην παρούσα εργασία αρχικά αναλύεται, εν συντομία, το φαινόμενο της διάβρωσης, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται καθώς και τα συνήθη μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το φαινόμενο της διάβρωσης της κοίτης των ποταμών, οι μέθοδοι υπολογισμού της ευστάθειας των πρανών και οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις. Τέλος, δεδομένων των διαβρωτικών φαινόμενων σε διάφορα σημεία της κοίτης του Καλαμά στη θέση Παρακάλαμος – Μαζαράκι εκτιμάται η ευστάθεια των πρανών στη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το φαινόμενο, ερμηνεύονται τα αίτια του, διατυπώνεται πρόταση εφαρμογής άμεσων μέτρων προστασίας και πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κόστους όλων των απαιτούμενων εργασιών και υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.