Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/mountains.ntua.gr/modules/search/search.extender.inc on line 222
Courseworks | ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Courseworks

Abstract

Οι κατασκηνωτικοί χώροι αποτέλεσαν, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, πεδία δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών κατά την διάρκεια των διακοπών τους και ταυτόχρονης ωρίμανσης της ομαδικότητας και αλληλεγγύης, τα οποία πρέπει να είναι βασικά στοιχεία της κοινωνίας στην οποία είναι μέλη. Οι ορεινές κατασκηνώσεις προσφέρουν την δυνατότητα στο παιδί να ζήσει την φύση και να παίξει μέσα στα τοπία της, μαθαίνοντας βιωματικά τα χαρακτηριστικά της. Έχοντας μελετήσει το κτιριακό δυναμικό του κατασκηνωτικού χώρου της Παραμυθιάς, αναγνωρίστηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σε μια λογική ήπιας ανάπτυξης μπορούν να αξιοποιηθούν. Πώς όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με ποια κριτήρια; Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρόταση ανάδειξης και αξιοποίησης του κατασκηνωτικού χώρου Παραμυθιάς ως χώρου παιδικών κατασκηνώσεων.

Abstract

Τα βουνά αποτέλεσαν τόπους προορισμού για τις πιο πρώιμες μορφές τουρισμού. Το φυσικό τους περιβάλλον και οι τοπικοί πολιτισμοί έλκουν πολύ σημαντικό ποσοστό επισκεπτών, παγκοσμίως, σε ετήσια βάση. O Δήμος Σουλίου, και κυρίως οι ορεινές περιοχές του, διαθέτει ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, που μένουν αναξιοποίητα, την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη και η διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας, στην ευρύτερη περιοχή, είναι μάλλον περιορισμένη. Με στόχο την ενίσχυσή της, η εργασία τεκμηριώνει τέσσερις επεμβάσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την προσέλκυση επισκεπτών με ενδιαφέρον στην παρατήρηση της άγριας ζωής, στην περιήγηση σε βυζαντινά μνημεία, σε ορεινούς απομονωμένους οικισμούς, σε κάστρα, σε παραδοσιακά κτίρια και σε ποτάμια. Ο γύπας Ασπροπάρης, τα άγρια άλογα, οι εκκλησιές της Οσδίνας, ο Καλαμάς και τα πέτρινα χωριά του Σουλίου αναδεικνύονται, μέσα από σύγχρονες επεμβάσεις, σε πολύτιμες εστίες ανάπτυξης.

Abstract

Η χρήση εφαρμογών ως τουριστικών οδηγών έχει προκαλέσει επανάσταση στο χώρο της ξενάγησης. Ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στη χρήση τους, ώστε να εμπλουτίσουν την τουριστική τους εμπειρία. Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας τουριστικής εφαρμογής που θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός οδηγός για την πόλη της Παραμυθιάς, αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά και φυσικά διαθέσιμά της, μέσω μιας εναλλακτικής προσέγγισης. Αρχικά, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στον ηλεκτρονικό τουρισμό και τις διεθνείς εφαρμογές. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η σημαντικότητα της ορθής ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού καθώς και η δομή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για την Πόλη της Παραμυθιάς. Τέλος, αναλύεται μια προτεινόμενη διαδρομή και το περιεχόμενό της, βάσει της εναλλακτικής προσέγγισης που έγινε.

Abstract

Το παιχνίδι μπαίνει ξανά στη ζωή μας με πολλαπλές προεκτάσεις και πέραν αυτής της διασκέδασης. Έρχεται να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές μεθόδους, να τονώσει τη δημιουργικότητα και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Απευθύνεται σε όλο το εύρος ηλικιών και μπορεί να αποτελέσει σύγχρονη, εναλλακτική αναπτυξιακή δυνατότητα για τον ορεινό χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί, ιδιαίτερα το βιωματικό παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσο και εργαλείο προσέγγισης της φύσης, του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής.
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα ομαδικό παιχνίδι στο χωριό του Σουλίου που εξοικειώνει και «δένει» τους συμμετέχοντες με το χώρο και τις ιστορίες του. Εμπνευσμένο από τις ιδιαιτερότητες και τους θρύλους της περιοχής, καλεί τους παίχτες να περιπλανηθούν με τη βοήθεια χαρτών και άλλων εργαλείων στο αινιγματικό αυτό σκηνικό. Ανάμεσα στα πηγάδια και στα πυργόσπιτα των καπεταναίων δημιουργείται μια καινούργια ιστορία, στα ίχνη αυτής που επιβλητικά εξιστορούν τα ερείπια του παρελθόντος. Ο κάθε παίχτης εντάσσεται σε μία φάρα, αποκτά ατομικό ρόλο και χαρακτήρα και με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κομμάτι της ιστορίας και πρωταγωνιστής της εξέλιξης της. Με εργαλεία τη συνεργασία και τη φαντασία αποκτά τη δική του μοναδική εμπειρία στο Σούλι.

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωστοποιήσει και να αναδείξει την έννοια της ταυτότητας χώρου - διεθνώς place brand - και τη μεθοδολογία της προβολής, προώθησης και υποστήριξης της ταυτότητας χώρου (place branding). Επίσης να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας ταυτότητας χώρου για κάθε περιοχή στο πλαίσιο της σύγχρονης ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και του glocal, καθώς οι περιοχές (πόλεις, δήμοι, κοινότητες) ανταγωνίζονται τόσο για ανθρώπινους όσο και χρηματικούς πόρους και, ταυτόχρονα, παράγοντας τοπικά προϊόντα μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη, χωρίς σύνορα αγορά. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία μελετά το ισχύον place brand του Δήμου Σουλίου και στοχεύει στο να λειτουργήσει βοηθητικά αναδεικνύοντας και κωδικοποιώντας μεθόδους και λύσεις για ένα ισχυρότερο place brand και ένα πιο αποτελεσματικό place branding/ destination marketing για τον υπό μελέτη χώρο.

Abstract

Ο θάνατος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων. Η Παραμυθιά αποτελεί τον τόπο, που στην αρχαία μυθολογία ο θάνατος είχε ιδιαίτερη παρουσία. Ο «άλλος κόσμος» τέμνεται με τον υπαρκτό σε ένα σημείο. Την Παραμυθιά. Μια μικρή επαρχιακή πόλη στην Ήπειρο αποτελεί το σημείο αναφοράς του μεταφυσικού ή του μη υπαρκτού κόσμου για την αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία, αλλά και για το σύνολο του Δυτικού πολιτισμού που γεννήθηκε από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό για το σήμερα; Ποιο είναι το περιεχόμενο της προσέγγισης του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία που επιβιώνει μέχρι σήμερα στη λαϊκή παράδοση, ειδικά της Ηπείρου; Στην εργασία υποστηρίζεται ότι σε αντίθεση με τη σύγχρονη προσέγγιση της απώθησης της πραγματικότητας του θανάτου, η προσέγγιση της αρχαίας ελληνική μυθολογίας, που φτάνει μέχρι το σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό, προτείνει μια θαρραλέα, κατά μέτωπο αντιμετώπιση, που όχι μόνο δεν παραλύει τη

Abstract

Η απειλή της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές, λόγω των υψηλών θερμικών φορτίων που απαιτούνται και της εξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας, αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και κυρίως η αξιοποίηση της δασικής βιομάζας, η οποία βρίσκεται σε αφθονία στις ορεινές περιοχές και έχει τη δυνατότητα παραγωγής θερμότητας, μπορούν να απαλύνουν το μεγάλο οικονομικό φορτίο, που συνεπάγεται η κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων των νοικοκυριών στα ορεινά.

Στην παρούσα εργασία, αφού αποσαφηνιστούν οι έννοιες της βιομάζας και των ΑΠΕ, γίνεται μια συνοπτική καταγραφή των τρόπων αξιοποίησης της δασικής βιομάζας  και κυρίως της απευθείας καύσης της για παραγωγή ενέργειας (θερμικής και ηλεκτρικής). Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση εγκατάστασης μιας μονάδας καύσης δασικής βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στην πόλη της Κόνιτσας και η οικονομική της βιωσιμότητα.

Προκύπτει ότι, με βάση το ισχύον  πλαίσιο στήριξης των  επενδύσεων σε ΑΠΕ, η κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας είναι ιδιαίτερα αποδοτική οικονομικά. Παράλληλα, η παραγωγή θερμικής ενέργειας μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό  μέρος των θερμικών αναγκών της Κόνιτσας με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την καύση πετρελαίου.

Abstract

Οι βίαιες και συνεχείς μεταβολές των συνθηκών που συγκροτούν τη σημερινή κοινωνικοοικονομική μας πραγματικότητα έκαναν ακόμα πιο ορατή την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των αναπτυξιακών μας επιλογών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δομικό συστατικό στην αναζήτηση των βέλτιστων αναπτυξιακών δράσεων αποτελεί ο οραματισμός ενός εναλλακτικού μέλλοντος, στην παρούσα εργασία αναζητούμε τις αναπτυξιακές δράσεις σε μια συγκεκριμένη ορεινή περιοχή, το νέο Δήμο Μετσόβου όπως αυτές προσδιορίζονται από τα όνειρα, τις προσδοκίες, τους φόβους αλλά και τις ανάγκες των ίδιων των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων έγινε µε τη μέθοδο της Θεµελιωµένης Θεωρίας. Τα επί μέρους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η συμμετοχική παρατήρηση, οι εις βάθος συνεντεύξεις, οι ομάδες εστίασης και η ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση των  ερευνητικών δεδομένων ανέδειξε τόσο τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της ανάπτυξης στο μέλλον ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής όσο και την διαφοροποίηση μεταξύ επιθυμητών και αναμενόμενων αναπτυξιακών στόχων.

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για ήπιες αναπτυξιακές δράσεις και η διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους στην περιοχή της Βάλια Κάλντα, περιμετρικά του Εθνικού Δρυμού Πίνδου,. Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά της έννοιας του ορεινού τουρισμού και γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις αναπτυξιακές δράσεις, των οποίων περιγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Βασικός άξονας, στον οποίο στηρίχτηκε το σύνολο της εργασίας, αποτελεί η αναγέννηση του ελληνικού ορεινού χώρου μέσω της διατύπωσης ήπιων αναπτυξιακών δράσεων, έτσι ώστε να ανοίγονται προοπτικές σε ανθρώπους που αναζητούσαν διεξόδους επικοινωνίας με το βουνό και  την φύση, και να  αποκτούν πλέον  ουσιαστικούς δεσμούς με τις ορεινές περιοχές, έχοντας τη δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε αυτές, ικανοποιώντας μια τάση η οποία διαφαίνεται να ισχυροποιείται τα τελευταία χρόνια με την υπάρχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση.

Προκύπτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσελκύσει στην ευρύτερη περιοχή της Βάλια Κάλντα πολλούς επισκέπτες, διαθέτοντας κονδύλια περιορισμένου ύψους, στον τομέα των εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων.

Abstract

Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει αλλάξει δραστικά τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, η δεδομένη συνένωση των ορεινών περιοχών ελλοχεύει σημαντικότατους   κινδύνους   για   τη   μελλοντική   τους   πορεία   και   ανάπτυξη. Ο «Καλλικράτης» θέτει βαθύτερα στο περιθώριο τις ήδη αποδεκατισμένες ορεινές περιοχές. Στην εργασία εξετάζεται η νέα χωρική υπόσταση του Καλλικρατικού Δήμου Μετσόβου. Αναλύεται η υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της περιοχής, εντοπίζονται οι χωρικές ανισότητες και οι κύριοι τομείς στους οποίους αυτές εμφανίζονται ενώ ακόμα προτείνονται δράσεις, στην κατεύθυνση μιας ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής. Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των οικισμών που συνενώνονται, τα διαφορετικά τους προβλήματα αλλά και οι ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε οικισμού, αποτελούν τη βάση των ανισοτήτων του νέου Δήμου αλλά ταυτόχρονα και το δυναμικό μιας στέρεης αναπτυξιακής πολιτικής.